• FfotoAber
 • Y Talbot
 • Cardigan Bay Watersports

Meddwl deallus. Syniadau ffres. Cyfathrebu effiethiol.

Rydym yn asiantaeth amlddisgyblaeth sy’n deall y pwysigrwydd o ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriaid yn ogystal â chyfathrebiadau creadigol sy’n darparu canlyniadau. Mae ein henw da wedi ei seilio ar y ffaith ein bod yn credu'n gryf yn yr hyn rydym yn ei wneud, a rhai syniadau clyfar hefyd.

Ni

Mae 52-4 yn darparu gwasanaethau creadigol integredig. Rydym yn dîm o unigolion creadigol sy'n gallu meddwl gyflym, yn darparu cyfathrebiadau clir ac effeithiol ar gyfer cynulleidfaoedd a sectorau amrywiol – yn lleol, ledled y wlad ac yn fyd-eang.

Rydym yn tynnu sgiliau cyfathrebu allweddol at ei gilydd o Gysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata i Ddylunio Graffeg a Datblygu’r We. Mae ein asiantaeth wedi ei sefydlu ar yr hyn rydym ni'n credu fydd model y dyfodol. Yn grŵp hyblyg o arbenigwyr, medrwn weithio’n gyflym er mwyn datrys sialensau creadigol a’ch cynorthwyo i wneud yn fawr o elfennau unigryw (USP) eich brand drwy newid y modd y mae’r byd yn meddwl ac yn siarad amdanoch.

Ein dull

Yn syml…Meddwl deallus. Syniadau ffres. Cyfathrebu effeithiol.

Rydym o’r farn bod cyfathrebu effeithiol yn broses greadigol, gydweithiol. Rydym yn gweithio gyda’n cleientiaid fel partneriaid, ac mae hyn yn ein galluogi i ymdrin â’r briff, gosod blaenoriaethau allweddol, cytuno ynghylch canlyniadau dymunol, adnabod cynulleidfaoedd targed a mesur canlyniadau.

Os oes gennych chi brosiect yr hoffwch ei drafod, cysylltwch â ni.

Tîm 52-4

Jo Hollwood
Esyllt Sears
Neil Williams
Andrew Jones
Katie Creagh-Barry
Dawn Havard
Lowri Jones
Lowri ap Robert
52-4 Team

Gwaith

 • FfotoAber

  FfotoAber

  Brand, Canllawiau Brand, Dylunio, Adeiladu a Dylunio Gwefan, Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfieithu

 • Chwaraeon Dŵr Bae Ceredigion

  Chwaraeon Dŵr Bae Ceredigion

  Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfryngau Cymdeithasol, Dylunio, Cyfieithu, Ysgrifennu Copi

 • Chwaraeon Dŵr Bae Ceredigion

  Chwaraeon Dŵr Bae Ceredigion

  Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfryngau Cymdeithasol, Dylunio, Cyfieithu, Ysgrifennu Copi

 • Arddel

  Arddel

  Brand, Logo, Adeiladu a Dylunio Gwefan

 • Cyclemart

  Cyclemart

  Brand, Logo, Dylunio, Adeiladu a Dylunio Gwefan, Dillad

 • Cyclemart

  Cyclemart

  Brand, Logo, Dylunio, Adeiladu a Dylunio Gwefan, Dillad

 • R3

  R3

  Cysylltiadau Cyhoeddus

 • Y Talbot

  Y Talbot

  Brand, Logo, Dylunio, Adeiladu a Dylunio Gwefan, Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfieithu, Cyfryngau Cymdeithasol

 • Cyfnewidfa Lên Cymru

  Cyfnewidfa Lên Cymru

  Brand, Dylunio, Darluniadau, Arwyddion

 • iago

  iago

  Brand, Logo, Dylunio

 • Nyth y Gwcw

  Nyth y Gwcw

  Brand, Logo, Dylunio, Adeiladu a Dylunio Gwefan

 • Gwin Dylanwad

  Gwin Dylanwad

  Brand, Logo

 • Taith Celf Ceredigion

  Taith Celf Ceredigion

  Brand, Dylunio, Darluniadau, Arwyddion

Profiad

Gwasanaethau

Creadigol

 • Creadigol
 • Dylunio Graffeg
 • Pecynnu
 • Cynllunio Logo
 • Strategaeth Brand
 • Canllawiau Brand

Digidol

 • Dylunio
 • Datblygiad
 • Strategaeth Cynnwyd
 • CMS ac eGyfathrebu
 • Symudol ac Apps

Cyfathrebu

 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Marchnata
 • Rheoli Argyfyngau a Materion
 • Materion Cyhoeddus
 • Digwyddiadau

Cynnwys

 • Cyfieithu
 • Ysgrifennu Copi
 • Ffotograffiaeth
 • Ffilmio a Golygu
 • Hyfforddi

Google Map

I'R BRIG