Tîm 52-4

Mae gennym dîm talentog sy'n gwneud beth y maent yn ei fwynhau ac yn mwynhau beth maent yn ei wneud.

Andrew Jones

Andrew Jones

Andrew sy'n delio gyda datblygiad pen-blaen prosiectau gwe. Mae'n ail-greu dyluniadau gwefannau gan ddefnyddio'r technegau codio diweddaraf er mwyn sicrhau bod gwefannau'n llwytho'n gyflym, yn hoff o beiriannau chwilio ac yn hygyrch i bobl ag anableddau.

Gyda phrofiad mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau uwch-dechnoleg, yn amrywio o electroneg cyfrifiadurol i gyfryngau newydd, gall Andrew gynhyrchu meddalwedd mewn nifer o ieithoedd gan gynnwys C + +, JavaScript, PHP, HTML, CSS, SMIL, visual BASIC a Java. Mae ei brosiectau wedi cynnwys Nuon Renewables, Llywodraeth Cymru ac Eco-Parc Môn.
 

Ymunwch â ni

Rydym bob tro'n chwilio am dalent gwych er mwyn ymuno â thîm 52-4.

Tîm 52-4

Jo Hollowood
Esyllt Sears
Neil Williams
Andrew Jones
Katie Creagh-Barry
Dawn Harvard
Lowri Jones
Lowri ap Robert
Team 52-4
Google Map

I'R BRIG