Tîm 52-4

Mae gennym dîm talentog sy'n gwneud beth y maent yn ei fwynhau ac yn mwynhau beth maent yn ei wneud.

Dawn Havard

Dawn Havard

Mae Dawn yn gyfathrebwraig greadigol a rhagweithiol gyda phrofiad ymarferol sylweddol o ddyfeisio a gweithredu ystod eang o weithgareddau cyfathrebu. Mae ganddi gysyslltiadau eang ac mae wedi gweithio gyda sefydliadau allweddol yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Dros y blynyddoedd mae hi wedi gweithio fel rheolwr prosiect ar gyfer cyfnod llawn prosiectau - o gysyniadaeth i weithredu a gwerthuso - ac mae'n arweinydd a rheolwr cryf sydd â phrofiad o ddod â thimau mewnol a darparwyr allanol at ei gilydd i gyflawni prosiectau llwyddiannus. Mae ei phrofiad yn cynnwys gweithio gyda sefydliadau megis Bwrdd Croeso Cymru, IBERS (Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth), Hybu Cig Cymru, BT a Cymru y Gwir Flas.
 

Ymunwch â ni

Rydym bob tro'n chwilio am dalent gwych er mwyn ymuno â thîm 52-4.

Tîm 52-4

Jo Hollowood
Esyllt Sears
Neil Williams
Andrew Jones
Katie Creagh-Barry
Dawn Harvard
Lowri Jones
Lowri ap Robert
Team 52-4
Google Map

I'R BRIG