Tîm 52-4

Mae gennym dîm talentog sy'n gwneud beth y maent yn ei fwynhau ac yn mwynhau beth maent yn ei wneud.

Esyllt Sears

Esyllt Sears

Mae Esyllt yn arbenigo mewn cysylltiadau'r cyfryngau ac argyfyngau a rheoli materion. Mae hefyd yn mwynhau'r amrywiaeth o gyfleoedd ysgrifennu sy'n rhan o'i swydd - o erthyglau a datganiadau i areithiau a strategaethau.

Yn ystod ei gyrfa hyd yma, mae hi wedi gweithio gyda chleientiaid diodydd, teithio a thwristiaeth, ariannol, technoleg a diwydiannol gan gynnwys Tata Group, Capita Plc, Tate & Lyle, South African Tourism, HPC Cymru, Delta Airlines, R3 a BT Global Financial Services. Mae ei swyddogaethau wedi cynnwys rhedeg swyddfa'r wasg a sicrhau sylw ar gyfer digwyddiadau ag iddynt broffil uchel.
 

Ymunwch â ni

Rydym bob tro'n chwilio am dalent gwych er mwyn ymuno â thîm 52-4.

Tîm 52-4

Jo Hollowood
Esyllt Sears
Neil Williams
Andrew Jones
Katie Creagh-Barry
Dawn Harvard
Lowri Jones
Lowri ap Robert
Team 52-4
Google Map

I'R BRIG