Tîm 52-4

Mae gennym dîm talentog sy'n gwneud beth y maent yn ei fwynhau ac yn mwynhau beth maent yn ei wneud.

Jo Hollowood

Jo Hollowood

Mae gan Jo flynyddoedd o brofiad o weithio yn y diwydiant Dylunio Graffeg, yn darparu cyfathrebiadau effeithiol i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd a sectorau. 

Yn gweithio gyda chyn-gleientiaid a chleientiaid presenol megis Network Rail, Visit Britain, English Heritage, Enjoy England, Llywodraeth Cymru, Cymru y Gwir Flas, Prifysgol Aberystwyth, IBERS (Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth), The Churches Conservation Trust, Breast Cancer Care a Cineworld, mae gan Jo bortffolio rhagorol.

Mae ei chryfderau yn cynnwys darparu cyfarwyddyd creadigol; gwybodaeth eang o'r cyfryngau print a digidol; rheoli prosiectau dylunio; dealltwriaeth o'r sialensau dylunio sydd ynglwm wrth hyrwyddiad effeithiol o gyfryngau dwyieithog.
 

Ymunwch â ni

Rydym bob tro'n chwilio am dalent gwych er mwyn ymuno â thîm 52-4.

Tîm 52-4

Jo Hollowood
Esyllt Sears
Neil Williams
Andrew Jones
Katie Creagh-Barry
Dawn Harvard
Lowri Jones
Lowri ap Robert
Team 52-4
Google Map

I'R BRIG