Tîm 52-4

Mae gennym dîm talentog sy'n gwneud beth y maent yn ei fwynhau ac yn mwynhau beth maent yn ei wneud.

Katie Creagh-Barry

Katie Creagh-Barry

Yn ymgynghorydd ar gyfer 52-4, mae Katie'n credu'n gryf mewn adeiladu perthynas gref a datblygu ymgyrchoedd cyfathrebu sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl. Gyda dros ddeng mlynedd o brofiad, mae arbenigeddau Katie yn cynnwys cysylltiadau'r cyfryngau, ymgyrchoedd ymddygiad ac ymwybyddiaeth, materion cyhoeddus a chyfathrebu mewnol.

Gyda'r sgiliau hyn mae hi'n cyfleu negeseuon cadarnhaol ac yn cael effaith ar gymunedau lleol, cenedlaethol a byd-eang. Mae ei phrofiad yn rhychwantu sefydliadau preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector megis Comic Relief, Ymddiriedolaeth Shaw, Adran Llywodraeth Iechyd Cymru a'r RSPCA.

Mae Katie hefyd yn hoff o sicrhau popeth da mewn bywyd trwy yoga a mwynhau'r awyr agored.
 

Ymunwch â ni

Rydym bob tro'n chwilio am dalent gwych er mwyn ymuno â thîm 52-4.

Tîm 52-4

Jo Hollowood
Esyllt Sears
Neil Williams
Andrew Jones
Katie Creagh-Barry
Dawn Harvard
Lowri Jones
Lowri ap Robert
Team 52-4
Google Map

I'R BRIG