Tîm 52-4

Mae gennym dîm talentog sy'n gwneud beth y maent yn ei fwynhau ac yn mwynhau beth maent yn ei wneud.

Lowri ap Robert

Lowri ap Robert

Wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, mae Lowri wedi gweithio gyda 52-4 ar nifer o brosiectau ers 2011. Hi oedd rheolwr Uned Busnes Bwrdd yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd am wyth mlynedd a cyn hynny, treuliodd wyth mlynedd fel rheolwr gwasg a chysylltiadau cyhoeddus Cardiff Marketing.

Mae ei chryfderau yn cynnwys ysgrifennu copi a gwaith golygu, y wasg a chysylltiadau cyhoeddus, gwaith trosleisio a chynghori busnesau ar eu defnydd o'r iaith Gymraeg. 
 

Ymunwch â ni

Rydym bob tro'n chwilio am dalent gwych er mwyn ymuno â thîm 52-4.

Tîm 52-4

Jo Hollowood
Esyllt Sears
Neil Williams
Andrew Jones
Katie Creagh-Barry
Dawn Harvard
Lowri Jones
Lowri ap Robert
Team 52-4
Google Map

I'R BRIG