Tîm 52-4

Mae gennym dîm talentog sy'n gwneud beth y maent yn ei fwynhau ac yn mwynhau beth maent yn ei wneud.

Lowri Jones

Lowri Jones

Mae gan Lowri gefndir academaidd ym maes newyddiaduraeth a'r cyfryngau a dechreuodd ar ei gyrfa gyda Bwrdd Twristiaeth Cymru a Croeso Cymru, yn delio â'r cyfryngau teithio a 'ffordd o fyw' cenedlaethol ac yn ysgrifennu copi ar gyfer nifer eang o ddeunyddiau twristiaeth, gan gynnwys llyfrynnau. Bu hefyd yn gweithio fel newyddiadurwraig gyda Golwg 360, sef gwasanaeth newyddion ar-lein, ac fel ysgrifennwr copi, ymchwilydd a chyfieithydd i Gwasanaethau Golwg a'u hystod eang o gleientiaid.

Yn ddiweddar, mae Lowri wedi ymchwilio, ysgrifennu a rheoli'r broses o gynhyrchu gwefan dwristiaeth am Gymru i bobl Cymru ar gyfer Croeso Cymru. Mae hefyd wedi gweithio fel swyddog y wasg rhan-amser ar gyfer RSPCA Cymru tra'n gweithio ar brosiectau ar gyfer gwahanol gwmnïau gan gynnwys 52-4.
 

Ymunwch â ni

Rydym bob tro'n chwilio am dalent gwych er mwyn ymuno â thîm 52-4.

Tîm 52-4

Jo Hollowood
Esyllt Sears
Neil Williams
Andrew Jones
Katie Creagh-Barry
Dawn Harvard
Lowri Jones
Lowri ap Robert
Team 52-4
Google Map

I'R BRIG