Tîm 52-4

Mae gennym dîm talentog sy'n gwneud beth y maent yn ei fwynhau ac yn mwynhau beth maent yn ei wneud.

Neil Williams

Neil Williams

Gyda chefndir yn y defnyddioldeb o systemau e-fasnach, mae Neil yn arbenigo mewn pensaernïaeth gwybodaeth, rheoli prosiectau a datblygu meddalwedd. Mae'n brofiadol mewn datblygu gwefannau a chymwysiadau gwe gan ddefnyddio llu o dechnolegau megis PHP, ASP, JavaScript, HTML a CSS.

Mae Neil hefyd yn cynnal adolygiadau arbenigol a sesiynau profion defnyddwyr; defnyddir y canlyniadau er mwyn creu gwefannau mwy effeithlon a hawdd eu defnyddio. Mae ei brofiad diweddar yn cynnwys gweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth, Grays Waste Management a Chyfnewidfa Lên Cymru. Mae'n gweithio gyda chleientiaid o'r sector preifat, sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, ac yn eu helpu i fanteisio i'r eithaf ar eu gwefannau a strategaethau ar-lein.
 

Ymunwch â ni

Rydym bob tro'n chwilio am dalent gwych er mwyn ymuno â thîm 52-4.

Tîm 52-4

Jo Hollowood
Esyllt Sears
Neil Williams
Andrew Jones
Katie Creagh-Barry
Dawn Harvard
Lowri Jones
Lowri ap Robert
Team 52-4
Google Map

I'R BRIG